TEHNIČKO ODRŽAVANJE

S primjereno kvalificiranim i obučenim radnicima nudimo sljedeće usluge:

• Ručna i strojna košnja
• Ručno i strojno krčenje šiblja i raslinja
• Sječa stabala i vađenje panjeva
• Uklanjanje naplavina s obala i iz korita rijeka
• Uređenje postojećih i iskop novih kanala