PROJEKTIRANJE

Izrađujemo projektnu dokumentaciju od 1973. godine. Do sada brojimo preko 1200 izrađenih projekata. Nudimo moderan i ekološki osviješten pristup projektiranju s podrškom najnovijih programa. Od geodetske pripreme do tehničke izrade projekta, timskim radom stvaramo najbolja rješenja.

• Građevine sustava aktivne i pasivne zaštite od poplave
• Regulacijske građevine
• Hidrotehnički objekti
• Vodoopskrbni i kanalizacijski sustavi
• Hidrološke analize
• Hidraulički proračuni
• Stručne podloge i elaborati
• Projektantski i stručni nadzor
• Energetsko certificiranje
• Investicijska dokumentacija